Caravanproject M25

Eindelijk was het zo ver, de jongeren hebben lang moeten wachten in deze coronaperiode om hun caravanproject handen en voeten te geven in de stad Hengelo. Op zaterdag 12 september stonden 8 jongeren in de leeftijd van 12-15 jaar te popelen bij de Lambertusbasiliek in Hengelo om de soep op te warmen en de caravan verder in te richten zodat er tussen 12.00 uur  -14.00 uur soep uitgedeeld kon worden aan hun medemensen. 

Met goede voorzorgsmaatregelen om de RIVM regelgeving te waarborgen, werd de soep uitgeserveerd en flyers rondgedeeld in de stad met handschoenen aan. En dan slaat de klok 12.00 uur en de eerste bezoeker staat weifelend voor de caravan om te bezien wat er te krijgen is. Uiteindelijk hebben de jongeren 51 koppen soep mogen uitdelen, bijna zeven liter soep! De jongeren hebben gezien, geleerd en ervaren om contact te maken met hun medemensen. Maar ook de verhalen mogen horen, als je een zwerver bent. 

Een eerste uitgiftezaterdag, lerend op weg naar de volgende 2e zaterdag van de maand, zaterdag 10 oktober. Aftastend gaan ze verder, met volle moed om de hongerige te eten te geven en de dorstige te laven.