Dr. Bill Banning

Onderwijsdier in hart en nieren – we staan op heilige grond

Bill Banning is theoloog en werkt al ruim vijfentwintig jaar met veel plezier in het onderwijs. Naast een fulltime job (de laatste jaren 80%) als leraar godsdienst-levensbeschouwing in het VO werkt hij even lang ook als levensbeschouwelijk identiteitsbegeleider in het katholieke PO (en op een school voor hoogbegaafden). 

Zijn interesses

  • Hoe kunnen we jonge kinderen / mensen zinvol begeleiden bij hun levensbeschouwelijke (en sociaal-emotionele) ontwikkeling?
  • Hoe kunnen de christelijke en andere levensbeschouwelijke tradities bijdragen aan die ontwikkeling?
  • Wat kunnen volwassenen leren van de belevingen en inzichten van jongeren?
  • Hoe kunnen we de bovenstaande drie kwesties op een wetenschappelijk verantwoorde manier doordenken ter verdieping en versterking van die processen?
  • Hoe breng je de opgedane ervaringen en inzichten uit de bovenstaande drie kwesties binnen in het maatschappelijk (en kerkelijk) gesprek ter versterking van een vruchtbaar levensbeschouwelijk klimaat? 

Zijn visie

Leerlingen en leraar zijn elkaars meewerkende onderwerpen (subjecten), die elkaar de kans géven om te groeien aan onderwijs. Daardoor stimuleren leraar en leerlingen wederkerig zowel elkaars persoon-zijn als de ontwikkeling van allerlei vaardigheden. Doorheen het geven om en aan elkaar kan de ervaring opgedaan worden dat in al dat geven een dieper geven doorwerkt: het wórdt ons gegeven (‘passivum divinum’, een taalkundig vondst om de Gever ongenoemd toch te noemen).
Dit lijkt wellicht theoretisch maar is concrete en bewuste beleving op het d’Oultremontcollege te Drunen bij vrijwel alle 400 leerlingen en onbewuste beleving bij duizenden leerlingen PO aan wie Bill gastlessen mag geven. Deze beleving maakt een enorme inzet en toewijding los, naast ook een sterke sociaal-emotionele band. Regelmatig klinkt er dan ook een enthousiast en dankbaar applaus als iemand weer eens iets moois inbrengt. Dan staan we even ‘op heilige grond’, de les wordt dan een mystagogisch moment. Zo wordt de lespraktijk zelf spiritueel: sacramenteel onderwijs!

En meer

Speciale aandacht heeft Bill voor het omgaan met teleurstellingen en rouw; hij wordt dan ook vaak gevraagd om scholen te begeleiden bij verdrietige gebeurtenissen. 

In honderden artikelen en een tweetal boeken heeft Bill zijn ervaringen en visie uiteengezet. Daarnaast was hij (hoofd)auteur van de concepttekst voor het nieuwe identiteitsbeleid van OMO in Noord-Brabant. In 2015 mocht hij promoveren op een onderzoek naar de rol van roeping binnen de professionaliteit van leraren PO en VO. 

Met alle plezier zal Bill op vrijdag 1 april a.s. zijn ervaringen delen en gedurende de dag luisteren naar de ervaringen en vragen van de deelnemers. 

Dr. Bill Banning (63) is gehuwd, vader van een zoon en dochter, opa van een kleindochter. In zijn vrije tijd heeft hij fietstochten naar Lourdes en Rome gemaakt en vijfentwintig marathons gelopen.

Zie ook: