Greijdanusprojecten: vorming van jongeren

De Leonardusstiching gaat een tweetal projecten ondersteunen die betrekking hebben op vorming van jongeren. Tijdens de ronde tafel die we organiseerden in april 2022 waren bestuurders en leerkrachten aanwezig  uit diverse schoolgemeenschappen. Er is die dag veel met elkaar gedeeld en inspiratie opgedaan m.b.t. wensen en verlangens rondom vormingsonderwijs. De Leonardusstichting zet zich om plannen rondom vorming van jongeren financieel te ondersteunen, mits zij deelbaar zijn met andere onderwijsinstellingen.

De voortgezet onderwijs scholengemeenschap Greijdanus heeft  vestigingen in Zwolle, Hardenberg, Meppel en Enschede en gaat met steun van de Leonardusstichting de volgende projecten in gang zetten: 

Plan vorming en onderwijs

Door het organiseren van inspiratiesessies met onderwijsteams willen zij komen tot een aanbod van vormende ervaringen voor jongeren in het onderwijs. De ervaringen zullen zich verhouden tot ervaringen die jongeren zelf meemaken of  worden aangeboden. Elke vakdocent zal moeten komen tot een aantal vormingsdoelen binnen zijn vak en hiermee aan de slag gaan. Op deze manier wordt het vormingsonderwijs geïntegreerd in alle vakken en is het een doorlopend leerproces en item binnen de scholengemeenschap. 

Go/on projectplan Samen optrekken rondom vorming

Dit project betreft een onderzoek  om in beeld te krijgen hoe de vorming van leerlingen succesvol en doelgericht kan worden beïnvloed via elementen in de onderwijscontext en hoe leerkrachten dit proces kunnen begeleiden. De doelgroep is 10-14 jarigen. Participatie aan het onderzoek komt vanuit het primair- en voortgezet onderwijs. Het onderzoek vindt plaats op de scholengemeenschappen Florion, Hannah en Greijdanus in samenwerking met het expertisecentrum O&I. De Leonardusstichting ondersteund dit onderzoek zodat uitkomsten en bevindingen zullen leiden tot aanbevelingen voor andere onderwijsinstellingen rondom vormingsonderwijs.