Inspiratiedag ‘Wat maakt de identiteit van jouw school?’

In het basis- en voortgezet onderwijs zijn veel scholen bezig met hun kernwaarden. Waar sta je voor? En wat maakt jouw school anders, dan die andere school? Wat wil je als school aan je leerlingen in deze tijd meegeven?

Pastoraal werkers van parochies en protestantse gemeentes bezoeken niet meer automatisch basisscholen of verzorgen levensbeschouwelijke lessen. Ook al worden bij het voortgezet onderwijs levensbeschouwelijke vakken vaak nog wel gegeven, ook daar is de vraag ‘Wat betekent onze identiteit voor onze school?’ juist nu een zeer actuele. Hoe geef je daar handen en voeten aan?

Inspiratiemiddag
De Leonardus Stichting wil in het voorjaar van 2022 een inspiratiemiddag over dit thema te organiseren, om scholen hierin te ondersteunen. Het doel is:

  • Ervaringen en ideeën uit te wisselen voor activiteiten of lessen die handen en voeten geven aan de identiteit van de school; 
  • Jongerenwerkers en vakdocenten te inspireren; 
  • De mogelijkheden en behoeften voor financiële ondersteuning door de Leonardus Stichting te onderzoeken.

Doelgroep: Jongerenwerkers, vakdocenten, schooldirecties in het basis- en voortgezet onderwijs
Planning: voorjaar 2022
Locatie: in de buurt van Deventer 
Belangstelling? Laat hier uw naam achter