Enthousiast werken met jongeren

INSPIRATIEDAG

Woensdag 13 november 2019
Van 13.30 tot 17.00 uur
Locatie: Het Gymnasium in Zenderen

De Leonardus Stichting nodigt u uit voor een inspirerend middagseminar. Onze sprekers nemen u mee langs diverse ervaringen in onderwijs en geloof. Centrale thema is het aanspreken van jongeren met actuele en vernieuwende instrumenten en werkvormen met als doel om de maatschappelijke normen en waarden gebaseerd op het christelijk geloof te versterken. De Keynote speaker, Herman Finkers neemt u mee naar de beleving van en het werken met jongeren bij zijn Missa in Mysterium.

Bestemd voor:
docenten levensbeschouwelijke vorming, mentoren, stagebegeleiders, adviseurs onderwijs, pastoraal medewerkers en jongerenwerkers, theologen. 

Programma

13.30 Ontvangst 
13.45 Welkom
14.00 Inleiding door Chris ’t Mannetje, theoloog, over zijn kwalitatief en waarderend onderzoek in het (seculier) levensverhaal van millennials naar sporen van God.
14.15 Key-note-spreker, Herman Finkers over ‘Hoe enthousiasmeer je jongeren?’
15.00 Start Rondetafels en presentaties
Zaal 1: Rondetafel pastorale en diaconale projecten. Met presentatie van de volgende projecten:

 • Songs For Mary
  Vanuit de hectiek van optredens en muziekmaken trokken drie artiesten zich drie dagen terug om een liedje te schrijven geïnspireerd door Maria. Hiervoor gingen ze in gesprek met de broeders en een Maria-deskundige. Na deze drie dagen traden ze op met hun liedje in de tuin van het klooster waar zo’n 160 mensen dit concert bezochten.
 • Wereldbelevenis Amsterdam
  Het gaat in dit concrete project naar Amsterdam om leden van 15 jaar en ouder van de jongerengroep die op een dag door een heel intensief programma zien wat er in de wereld te koop is. Soms letterlijk, soms figuurlijk. 
 • ‘Onderuit’ door Theatergroep ‘sTOF
  De groep van twintig jongeren tussen 12 en 20 jaar vinden het TOF om op te treden. En de groep wil STOF tot nadenken bieden. Het stuk over (kinder)armoede is door de groep zelf geschreven naar aanleiding van een goed gesprek over het scheppingsverhaal uit De Bijbel. Het unieke groepsproces vertaalt zich nu al zes jaar in een eigentijdse voorstelling o.l.v. vrijwilligers.
 • De Democratiefabriek
  Een mobiele interactieve tentoonstelling die kinderen en jongeren laat meemaken wat democratie is en inhoudt. In de fabriek wordt gewerkt met vooroordelen, waarden en normen, burgerschap en democratie. Het laat kinderen en tieners zien wat nodig is om samen te leven, het laat voelen wat democratie is, het laat ervaren wat je kan doen aan het vormen van een samenleving waar voor iedereen plaats en ruimte is.

Zaal 2: Rondetafel onderwijsprojecten. Er komen diverse onderwerpen aan de orde. In ieder geval gaan we informatie uitwisselen over:

 • Theaterstuk voor onderwijs
  Voorbereidend en beroepsonderwijs gebruiken soms een theatervoorstelling gemaakt door collega studenten/scholieren. Deze Jongeren maken onder begeleiding een voorstelling met  thema’s als sociale media, pesten, grensoverschrijdend gedrag en groepsdruk.  Tijdens de scenes zien we hoe het niet hoort en hoe het wel kan. Soms wordt het Theaterstuk meteen gevolgd door een interactief gedeelte.
 • Bildung vertaalt naar onderwijsinstrument
  Hierin richten onderwijsinstelling zich op vormingsidealen maar benaderen deze ook vanuit een kritisch perspectief. Toelichting op een model over Bildungsagora, hoe verhoudt zich dit met identiteit en op welke manieren kan een leerling/student hiermee in aanraking komen.
 • Levensbeschouwelijke vorming door niet-vakkrachten
  Wat is het probleem en hoe kunnen scholen hiermee omgaan? Kunnen we dit overlaten aan iedere docent  of zijn nieuwe onderwijsinstrumenten benodigd om ‘er nog iets van te maken’?

15.30 Pauze
15.45 Vervolg rondetafels
16.15 Gezamenlijke afsluiting/samenvatting door dagvoorzitter 
16.30 Afsluiting en borrel

Info: José Sluiter, j.sluiter@leonardusstichting.nl (06 51970601)

Aan deze inspiratie middag zijn voor u geen kosten verbonden, wel graag even aanmelden via onderstaande link. Het aantal deelnemers is beperkt tot 50 personen.

Meld u hier aan