Klachtenprocedure – Leonardus Stichting

Heeft u een klacht over de Leonardus Stichting?

U kunt een klacht indienen door middel van een e-mail te sturen naar info@leonardusstichting.nl

Per post een klacht indienen

Stuur een brief met uw klacht of opmerking naar: 
Leonardus Stichting
Heerschaphorst 15
7531 JM Enschede 

Behandeling van klachten

  1. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zes weken afgehandeld door een bestuurslid. Tenzij de klacht een bestuurslid betreft, dan wordt de klacht direct door de voorzitter afgehandeld.  
  2. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u de voorzitter van de Leonardus Stichting schriftelijk of per e-mail informeren waarom u ontevreden bent. U ontvangt daarop een reactie. Het e-mailadres van de voorzitter is l.keijzer@leonardusstichting.nl.
  3. Het bestuur van de Leonardus Stichting wordt in kennis gesteld van de afhandeling van klachten en bezwaren. In het jaarverslag wordt melding gemaakt van het aantal klachten en bezwaren en de afhandeling ervan.