Missa in Mysterium

De Leonardus Stichting onderzoekt samen met Stichting Missa in Mysterium de mogelijkheid om jongeren die mee gaan doen met een Missa in Mysterium (MiM) voor of na het bijwonen ervan, een kloosterweekend aan te bieden. Een Missa in Mysterium is het vieren van een gezongen Gregoriaanse mis volgens een bepaalde aanpak. Het concept is bedacht door Herman Finkers. Essentieel bij dit concept is dat ‘het volk’ veel van de Gregoriaanse gezangen kan meezingen en dat er steeds een groep scholieren bij wordt betrokken. Deze scholieren krijgen op school les in het zingen van Gregoriaans waarna ze meedoen met een MiM. Het doel van het kloosterweekend is dat de jongeren onder begeleiding met elkaar in gesprek gaan over: Wat doet de MiM met je? Wat heb je eraan, wat doe je ermee, wat betekent het in jouw leven? De bedoeling was om in het najaar 2020 een pilot te draaien, vanwege covid-19, is dit verschoven naar het voorjaar van 2021.