The Action for the Passion

Op donderdagavond 4 april en vrijdag 5 april 2019 zijn jongeren van diverse scholen in Leeuwarden in de leeftijd van 15-25 jaar in actie gekomen. Zij gingen langs bij 12 kerken van verschillende denominaties en 30 diverse maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met kwetsbare mensen. Jongeren hoorden in de kerken het verhaal van Pasen en wat er in de kerken gebeurt aan diaconie. Vervolgens gingen ze naar de organisaties waar werd verteld wat zij doen om kwetsbare mensen te ondersteunen. Ook werden de jongeren uitgenodigd om zelf de handen uit de mouwen te steken. Bij de Groene Apotheek, die onder meer eenzaamheid aanpakt, hielpen ze mee in de buurttuin. Door The Action for the Passion is de verbinding gelegd tussen jongeren, kerken en maatschappelijke organisaties rond het paasverhaal.

The Action for the Passion is een diaconaal project. Leonardus Stichting heeft dit project ondersteund.