Theaterklas Podiumacademie ROC Twente – Achtergrondinformatie

Introductie

Binnen de Podiumacademie worden studenten opgeleid tot Acteur, Muzikant of Podium- en Evenemententechnicus. Binnen alle kwalificaties worden studenten breed opgeleid.  De Podiumacademie (opleiding Acteur) heeft het plan opgepakt om te starten met een educatief
project voor jongeren door jongeren. Getalenteerde studenten wordt de mogelijkheid geboden om zich verder te bekwamen in alle aspecten van het ontwikkelen, op de markt brengen en uitvoeren van educatieve voorstellingen. Studenten worden hierbij zowel persoonlijk als professioneel
uitgedaagd. Zij vergroten hiermee hun beroepsperspectief en daarmee hun kansen om direct in het werkveld aan de slag te gaan. Voor dit speciale traject worden studenten geselecteerd op basis van een auditie en motivatiegesprek. 

Ambitie

De ambitie van de project is tweezijdig omdat we voorstellingen door ‘onze’ jongeren laten maken voor andere jongeren. De jongeren van de Podiumacademie maken een educatieve voorstellingen onder leiding van een externe professional: een theatermaker met ervaring met jongerentheater en educatie. Het doel is om te professionaliseren: jongeren leren hoe je een educatieve voorstelling ontwikkelt, speelt en verkoopt. Hierbij komen ook de PR, de organisatie, de acquisitie en de financiële verantwoording in handen van de studenten te liggen, uiteraard onder aansturing van de professional. Het doel is om de andere jongeren door het zien van bekende gedramatiseerde gebeurtenissen uit hun leven aan het denken te zetten over hedendaagse thema’s en hun aandeel hierin. Wat kunnen zij anders doen om zulke situaties te voorkomen? Wat is er nodig om mensen niet in zo’n situatie te laten komen? Wanneer accepteren we hulp of bieden we een luisterend oor om een bijdrage te leveren aan de discussie over normen en waarden en een ideale samenleving vol diversiteit?

Tijdens voorbereidende bijeenkomsten ontmoeten beide groepen jongeren (studenten Podiumacademie en het beoogde publiek) elkaar op hun scholen en opleidingen om met elkaar in gesprek te gaan over welke maatschappelijk relevante thema’s er spelen onder deze jongeren. De verhalen en thema’s die tijdens deze gesprekken naar boven komen dienen als uitgangspunt voor de te ontwikkelen voorstelling, waarmee de verhalen dus direct van de doelgroep komen. Hiermee gaan de deelnemende studenten samen met de theatermaker aan de slag. Studenten leren ook hoe je een educatief programma rondom een voorstelling ontwikkelt, Dit kan doormiddel van lesbrieven die door mentoren van deelnemende scholen kunnen worden gebruikt ter voorbereiding op de voorstelling en ter verwerking hiervan.  Ook behoort een korte workshop tot de mogelijkheden van het te ontwikkelen educatieprogramma. Dit alles om het maximale resultaat van bewustwording uit de deelnemende jongeren te halen.

Beroepspraktijkvorming (stage)

Door deelname aan dit project voldoen de geselecteerde studenten Acteur aan hun stageverplichting voor leerjaar 3. Deelname aan dit project vraagt echter meer dan van een reguliere student verwacht mag worden en vraagt een grotere tijdsinvestering dan de tijd die er voor de stage staat. Daardoor kan dit project aangemerkt kan worden als excellentietraject. De Praktijkovereenkomst wordt afgesloten bij het Impresariaat (Agency) van de Podiumacademie, dat geaccrediteerd is als leerbedrijf. De studenten gaan in de stageperiode naast de stage één dag per week naar school.

Werkwijze

Op grond van de gesprekken tussen de jongeren zal het thema worden gekozen en wordt er een voorstelling ontwikkeld die past bij de spanningsboog van onze jongeren: ongeveer 45 minuten. Parallel aan het ontwikkelen van de voostelling loopt de ontwikkeling van het educatieve programma: een lesbrief voor mentoren en een korte verwerkingsopdracht die door de acteurs direct na de voorstelling wordt uitgevoerd. De lesbrief zal een voorbereidende en verwerkende les bevatten die in de veiligheid van de eigen mentorles kan worden behandeld. De acteurs zullen vooral een korte nabespreking doen op personage- en verhaalniveau.

De professional treedt op als regisseur maar ook als (werk)begeleider bij het ontwikkelproces, het flankerend educatieve programma, de acquisitie en de organisatie van de voorstellingen. Studenten besteden drie dagen per week aan het ontwikkelen, repeteren en spelen en één dag per week aan de organisatie eromheen.  Er worden twee casts geformeerd, elk bestaande uit drie studenten. In totaal worden dertig speeldagen geagendeerd, waarbij scholen maximaal drie voorstellingen per dag kunnen plannen, met maximaal zestig leerlingen per voorstelling. Hiervoor zal een vergoeding worden gevraagd. Docenten van de deelnemende school zijn bij de voorstelling aanwezig. Op iedere 15 leerlingen een docent; waaronder het liefst de mentor van de klas. De school regelt zelf een geschikte ruimte.