Theaterklas Podiumacademie ROC Twente – evaluatie

ORGANISATIE

Tijdens het project hebben de studenten gewerkt aan het ontwikkelen van een voorstelling vanuit een thema, het maken van educatie en het verkopen van de voorstelling. De eerste zes weken stonden in het teken van de oriëntatie op de doelgroep en het maken van de voorstelling met educatie. Alle studenten geven aan dat ze nog nooit eerder op deze manier aan een voorstelling hebben gewerkt. Naast de praktische kant van theatermaken is er ook veel theoretische informatie gegeven over het maken van educatie, het creatieve proces en het belang van spanningsbogen en verhaallijnen. Een aantal studenten geven aan zich nooit gerealiseerd te hebben dat het zoveel werk is om een voorstelling te maken en te verkopen. Dit project verbindt echt de kennis die zij in de andere jaren hebben opgedaan met het werk in de praktijk, dat maakt het een heel relevant project.

INHOUD VOORSTELLING

Werken vanuit het thema schaamte was voor deze studenten geen probleem, ze waren heel open in hun eigen verhalen en durfden te praten over alle onderwerpen. Door de ontmoetingen met de doelgroep 14 tot 16 jaar ontdekten ze hoe zeer dit onderwerp speelt in de puberleeftijd. Ze realiseerden hoeveel ze zelf gegroeid zijn in die paar jaar die er tussen zit. De studenten gingen heel nauwkeurig om met verhalen uit de doelgroep en waren heel respectvol tijdens de lessen en nagesprekken. Het thema, en ook de uitwerking van de voorstelling, sloeg zeer goed aan bij de doelgroep én de docenten die de voorstelling boekten. Iedereen ziet de relevantie van het thema en de gebruikte verhalen in de voorstelling, zoals te lezen in de evaluaties. Ook in de verkoop merkten we dat docenten zeer geïnteresseerd waren door het thema, en dat het puur praktisch was als scholen niet konden boeken. De inzet om een relevant thema vanuit de doelgroep te kiezen en daar met de voorstelling en educatie op in te spelen werkt ontzettend goed. Daarbij is het voor de studenten een heel realistisch werkveld na de opleiding. Hierbij toch ook een notitie over de titel van de voorstelling: we hebben verschillende titels gepolst onder de doelgroep. Het woord Schijtlevel kwam hier unaniem uit als beste keuze. Leerlingen en studenten raken erdoor getriggerd en voelen meteen waar het over gaat, docenten vinden het een spannend en vreemd woord.

INHOUD EDUCATIE

Binnen het project hebben de studenten veel geleerd over het maken van educatie. Een groot leerpunt hierbij was dat educatie ingezet wordt om een doel te bereiken dat aansluit bij de voorstelling. Veel studenten waren gewend, vanuit eerdere stages, om opdrachten te geven die bedoeld waren om een leuk spel te spelen of iets over toneel te leren. Zij waren nog niet echt bekend met de visie dat educatie ondersteunend moet zijn en de voorstelling moet versterken. Hierdoor hebben we veel tijd besteed aan de basis van educatie maken: welke doelen wil je bereiken en wat ga je inzetten om dat te bereiken. Educatie is natuurlijk veel breder dan toneelopdrachten geven. Het kan, zeker voor het onderwijs, op vele andere manieren aansluiten bij de leerdoelen van de doelgroep. Zo ontwikkelden we een lesbrief waarin verschillende opdrachten werden opgenomen, warming-ups, een beeldende-, tekst- en een spelopdracht. Hierdoor ontdekten studenten dat ze ook hun eigen interesse of talent mee kunnen nemen in het maken van educatie. Want, als jij die interesse hebt en gepassioneerd kunt overbrengen is er een grote kans dat je hiermee ook de doelgroep kunt aanspreken.

RESULTATEN

De voorstelling wordt gemiddeld met een 7,8 beoordeeld, waarbij de meesten een 8 geven. Daarbij beschrijven de docenten de voorstelling als aantrekkelijk, inventief en betekenisvol voor de doelgroep. Ook het educatiemateriaal wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,8, hierbij wordt genoemd dat het helder is en mooi vorm gegeven. Docenten vinden het heel bruikbaar in de klas, maar het nagesprek door de acteurs is toch het meest afgenomen. Docenten schrijven dat studenten onder de indruk waren van de voorstelling maar zich tijdens het nagesprek gehoord voelden. De sfeer in het gesprek was open en prettig, veel studenten moeten er even in komen maar durven toch persoonlijke verhalen te delen.
Mooie quotes van docenten en studenten:
– “Voorstelling over schaamte, kort maar krachtig, herkenbaar en heel geschikt is voor de doelgroep.”
– “Spontane voorstelling met muziek en actieve acteurs. Boeiend en herkenbaar voor studenten. Mooi om in te zetten om meer verbinding te creëren in de klas.”
– “Ik herken de lach, maar daarachter schuilt ook wel eens een ander gevoel.”
– “Ik voelde me echt aangesproken toen jullie het hadden over hoe we er bij zaten en onze schoenen enzo.” Hiermee werd de voorstelling geopend en aan het einde wisten de studenten dit nog precies.”

EVALUATIE LIVESTREAM

De livestream werd natuurlijk georganiseerd om bekenden en eventuele geïnteresseerden uit te nodigen. De twee livestreams van maandag 11 januari zijn uiteindelijk 260 keer bekeken maar op de avond zelf waren er zo’n 100 bezoekers.
De voorstelling is erg goed ontvangen. Veel mensen beschrijven dat ze het thema en de verhalen in de voorstelling heel geschikt vinden voor de doelgroep, bovenbouw voortgezet onderwijs en eerstejaars mbo. Het thema wordt beschreven als actueel en zelfs relevant om met de jongeren van nu te bespreken. Daarbij hebben de bezoekers ook zelf gekeken met plezier en zijn ze blij verrast over de kwaliteit van het spel, het gebruik van decor en de muziek op de achtergrond. Mensen vinden het verhaal inspirerend en worden zelf ook tot denken aangezet. Een paar keer wordt er genoemd dat het spelniveau van de acteurs verschilt. Dit is natuurlijk passend bij de deelname van studenten, toch ben ik van mening dat we de voorstelling niet hoeven te presenteren als ‘gespeeld door studenten’, in de professionele wereld is ook vaak verschil in spelniveau te zien.

Quotes over de voorstelling:
– “De voorstelling gaat over een heel herkenbaar thema en is denk ik een goed gespreksonderwerp voor de leeftijd 14-18. Plaatsbepaling wordt op die leeftijd heel belangrijk en daar maakt deze voorstelling goed gebruik van middels verhalende vertelling.”
– “Geweldig concept waar een spel zich ontvouwt door het naspelen van beschamende situaties… die vaak ook verkeerd of anders door vrienden werden ingevuld. Hierdoor werd het stuk heel dynamisch.”
– “De thematiek is herkenbaar voor de leeftijdscategorie: (groeps-)druk en het wegdrukken van emoties in jezelf en het niet laten merken aan anderen, jezelf groter/sterker/mooier voordoen dan je je in werkelijkheid voelt. … Naar mate het verhaal vorderde en de karakters duidelijker werden, zich meer open opstelden door de ’that’s a lie’-stem, begreep ik al snel waar het naar toe ging. Door de steeds meer ontluikende emotionele eerlijkheid van de karakters werd ik er steeds meer ‘in’ getrokken. Prachtige manier om in korte tijd aan de hand van de individuele verhalen van de personages het verschil te laten zien tussen ‘buiten’ en ‘binnen’; van uiterlijke onverschilligheid naar emotionele diepgang in de puberleeftijd.”

De bezoekers vinden de livestream prettig om naar te kijken, er wordt opgemerkt dat het beeld en geluid goed gelijk lopen. De muziek is af en toe te hard, of er wordt niet duidelijk genoeg gesproken. Wat betreft techniek hangt de evaluatie nogal af van de kennis van de toeschouwers. Naast deze livestreams voor vrij publiek zijn er ook twee livestreams gemaakt die als video-opname zijn gebruikt in het onderwijs. Dit is zeer goed bevallen.

VOORSTELLING OP VIDEO

Op 25 januari bezochten we middelbare school Het Perron in Dronten. Hier bekeken we de voorstelling op video samen met de leerlingen uit vmbo4, daarna voerden we nagesprekken en workshops met deze leerlingen. Doordat we samen naar de voorstelling keken en de acteurs hierbij aanwezig waren konden de leerlingen heel goed reflecteren op de voorstelling en de gelijkenissen daarvan met hun eigen vriendengroep/leven. Ook de workshop werkte ontzettend goed voor het bewustzijn van de leerlingen. De docenten gaven aan dat ze de film verrassend goed vonden werken, misschien zelfs beter dan een live voorstelling omdat deze leerlingen door de film in staat zijn met wat meer afstand te kijken naar het stuk.