Uitnodiging rondetafelbijeenkomst Burgerschap

Op 19 april organiseert het Expertisepunt Burgerschap de conferentie ‘Focus op Burgerschap’. Een bijeenkomst die we de scholen in ons netwerk van harte aanbevelen! Vandaar dat we ervoor kiezen om de rondetafelbijeenkomst van 19 april te verzetten.

De nieuwe datum voor de rondetafelbijeenkomst is 31 mei. Tijdens de rondetafelbijeenkomst kunnen we zo ook doorspreken over de conferentie en verkennen we de kansen die er op het gebied van burgerschap liggen.

Meer info over de conferentie ‘Focus op Burgerschap’: https://www.expertisepuntburgerschap.nl/agendaitem/focus-op-burgerschap-kleur-buiten-de-lijntjes/ 

—————————————————————————————————————————————-

De Leonardus Stichting wil op een zinvolle manier bijdragen aan de vorming van jonge mensen. Goed burgerschap is onderdeel van de maatschappelijke opdracht van de school; burgerschap vormgeven vanuit van oorsprong christelijke waarden, vinden we als stichting van belang. Zo willen wij onze rol in de samenleving vervullen. Dat doen we door als stichting financieel bij te dragen aan activiteiten voor jongeren en daarin samen te werken met instellingen en professionals.

In het voorjaar van 2022 organiseerden we onze eerste rondetafelbijeenkomst. Die resulteerde in mooie gesprekken en verkenningen voor projecten waarmee bijgedragen wordt aan de vorming van jonge mensen. Twee van die projecten presenteren zich tijdens deze tweede rondetafel. Dit ter inspiratie voor uw eigen project en om u te vragen (als critical friend) mee te denken.

De bijeenkomst start met een lunch, gevolgd door de presentaties van de twee projecten. Na dit plenaire deel spreken we in kleinere groepen door over waar u zelf mee bezig bent als het gaat om vorming en burgerschap. Ook zijn we benieuwd waar uw behoeften op dit vlak liggen.

Bent u erbij om in dit gesprek uw gedachten, ervaringen en ideeën met ons te delen en nieuwe inspiratie op te doen? De rondetafelbijeenkomst vindt plaats op 31 mei 2023 bij het Van der Valk Hotel in Deventer.

Wat: rondetafelbijeenkomst
Wanneer: 31 mei 2023
Hoe laat: 12.30 tot 16.00 uur (inclusief lunch als start van het programma)
Waar: Van der Valk Hotel, Birnieweg 4, 7418 HH Deventer
Voor wie: identiteitsbegeleiders, schoolleiders en bestuurders

Aanmelden voor deelname aan het rondetafelgesprek kan via rondetafel@leonardusstichting.nl Kent u iemand die deze uitnodiging ook zeker zou moeten ontvangen, laat dat dan ook via dit mailadres aan Mathilde weten.

Graag tot ziens op 31 mei!

Een hartelijke groet van,
Jonneke Adolfsen – bestuurslid Leonardus Stichting
Mariska Litjes – bestuurslid Leonardus Stichting
Mathilde Tempelman-Lam