Wat doen we

De Leonardus Stichting heeft als doelstelling de normen en waarden van jongeren te versterken via het realiseren van maatschappelijke projecten. Dit zijn afgebakende activiteiten van drie tot negen maanden die soms innovatief zijn en soms zichzelf al hebben bewezen. 

Initiëren, organiseren en financieren

Ons werk is het initiëren, organiseren en financieren van bovengenoemde projecten. Dat doen we samen met instellingen en professionals waarmee we het projectontwerp onder meer toetsen op de bijdrage aan onze doelen en effectiviteit. Onmisbaar voor ons is de samenwerking met (onderwijs)instellingen en professionals, die uiteindelijk de projecten zelfstandig uitvoeren. Onze aanwezigheid is tijdens de realisatie van projecten veelal op de achtergrond.

Wij financieren projecten die

• normen en waarden versterken;
• gericht zijn op jongeren tussen de 10 en 20 jaar;
• vernieuwend zijn;
• gericht zijn op Oost-Nederland;
• effect hebben in de maatschappij;
• projectleiders hebben die er zelf door geïnspireerd worden.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Onze focus

Als stichting richten we ons op doe- en scholingsprojecten maar ook op projecten op het gebied van kennisdeling. De volgende drie werkgebieden hebben onze speciale aandacht:
• Theater in Educatie;
• Levensbeschouwing in onderwijs;
• Vormingsaanbod en activiteiten vanuit kloosterorganisaties;Uw financieringsaanvraag

Heeft u een project dat bijdraagt aan onze doelsteling? En zoekt u hier financiering voor? Meld het ons en beschrijf hierbij in het kort de volgende zaken. (U kunt hiervoor ook gebruikmaken van dit aanvraagformulier). Overlegt u liever eerst? Bel ons gerust.

• titel van het project;
• context en achtergrond;
• doel van het project;
• de doelgroep;
• het vernieuwende aan het project;
• wat de maatschappelijke output is;
• welke partijen er nog meer bij betrokken zijn;
• de start en einddatum;
• de gewenste financiële ondersteuning.

Uw aanvraag kunt u sturen naar info@leonardusstichting.nl
Wij zien uw aanvraag graag tegemoet!