Wie zijn we

De Leonardus Stichting heeft haar bestuur samengesteld uit het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven. Samen met ons netwerk van instellingen en professionals werken we aan onze doelstellingen. Projecten realiseren is ons belangrijkste werk.

Daartoe organiseren we met regelmaat inspiratie-bijeenkomsten met onze relaties, om onze ideeën te toetsen en kennis uit te wisselen. De projecten ontwikkelen we grotendeels samen met deze professionals waarmee we steeds beter effect kunnen noteren op onze activiteiten. 

Groeiend bestuur

De stichting heeft een bestuur bestaande uit vijf personen en is in verband met wisselingen altijd op zoek naar enthousiaste bestuurders. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het bestuursprofiel. Het huidige bestuur bestaat uit:

Lucas Keijzer

Voorzitter en Penningmeester

José Sluiter

Secretaris

Mariska Litjes

Bestuurslid

Jonneke Adolfsen

Bestuurslid

Ilse
Bonke

Bestuurslid

Betrokken adviseurs

De stichting heeft een brede kring van betrokken adviseurs uit het werkveld die het bestuur helpt bij het bedenken en selecteren van geschikte projecten.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden en heeft tot taak het toezicht houden op het strategisch beleid van het bestuur, begroting en jaarrekening. Tevens houdt de raad toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting.