Levensbeschouwing in onderwijs

Agoramodel van Greijdanus College

Scholen in het voortgezet onderwijs hebben een taak te vervullen die verder gaat dan het verstrekken en aanleren van kennis. Wij zijn door theologen en onderwijsdeskundigen op het spoor gezet van het onderwerp Bildung. Daarbij hebben we gekozen voor het Greijdanus College Enschede, die met het Agoramodel aan de slag gaat. Met dit model worden levens- en trainingssferen benoemd waarmee het leerlingen methodisch helpt om zich voor te bereiden op de verschillende rollen die ze kunnen/moeten vervullen in de maatschappij. Het Greijdanus stelt zich open voor onze relaties om kennis te nemen van de ontwikkelingen en ervaringen die zij hier mee opdoet. Daartoe hebben we op 16 november 2020 een bijeenkomst georganiseerd om de uitkomsten in een grotere groep te bespreken. Ook met niet-confessionele scholen.

Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief.

Lees hier

Doneren

Met een periodieke gift steunt u de Leonardus Stichting met belastingvoordeel. U schenkt jaarlijks 1 vast bedrag over een periode van minimaal 5 jaar. Uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting. Wilt u ons steunen met een periodieke gift? Klik op de onderstaand link om het formulier te downloaden en ons te steunen met een schenking of periodieke gift.
Doneer nu