Donatie mogelijkheden

Mocht u de activiteiten die wij financieren ook een warm hart toedragen, dan kunt u het werk van de Leonardus Stichting financieel ondersteunen.

Eenmalige donatie

Dit kan door eenmalig een bedrag over te maken op NL39 ABNA 0590 2069 31 t.n.v. Leonardus Stichting, Enschede.

Nalaten

U kunt de Leonardus Stichting als erfgenaam of via een legaat in uw testament laten opnemen. Bij het op laten nemen als erfgenaam deelt de Leonardus Stichting de erfenis met overige erfgenamen na aftrek van alle kosten. Door een legaat in het testament op te nemen kunt u een percentage of een vast bedrag uit de erfenis nalaten aan de Leonardus Stichting. De stichting is in beide gevallen hierover geen successierecht verschuldigd.

Schenken

Met een periodieke gift steunt u de Leonardus Stichting met belastingvoordeel. U schenkt jaarlijks 1 vast bedrag over een periode van minimaal 5 jaar. Uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting. Wilt u ons steunen met een periodieke gift? Klik op de onderstaande link om het formulier te downloaden en ons te steunen met een schenking of periodieke gift.

Download hier het formulier.

U dient het formulier in te vullen en in tweevoud uit te printen en te ondertekenen. Daarna kunt u beide formulier sturen naar:

Leonardus Stichting
Heerschaphorst 15,
7531 JM Enschede

U ontvangt van ons een ondertekend exemplaar retour.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over schenken of nalaten? Neemt u gerust contact op met Lucas Keijzer via l.keijzer@leonardusstichting.nl of 06 25 00 33 74

Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief.

Lees hier

Doneren

Met een periodieke gift steunt u de Leonardus Stichting met belastingvoordeel. U schenkt jaarlijks 1 vast bedrag over een periode van minimaal 5 jaar. Uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting. Wilt u ons steunen met een periodieke gift? Klik op de onderstaand link om het formulier te downloaden en ons te steunen met een schenking of periodieke gift.
Doneer nu