Heeft u een klacht over de Leonardus Stichting?

U kunt een klacht indienen door middel van een e-mail te sturen naar info@leonardusstichting.nl

Behandeling van klachten

  1. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zes weken afgehandeld door een bestuurslid. Tenzij de klacht een bestuurslid betreft, dan wordt de klacht direct door de voorzitter afgehandeld.
  2. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u de voorzitter van de Leonardus Stichting schriftelijk of per e-mail informeren waarom u ontevreden bent. U ontvangt daarop een reactie. Het e-mailadres van de voorzitter is j.adolfsen@leonardusstichting.nl.
  3. Het bestuur van de Leonardus Stichting wordt in kennis gesteld van de afhandeling van klachten en bezwaren. In het jaarverslag wordt melding gemaakt van het aantal klachten en bezwaren en de afhandeling ervan.

Heeft u een klacht over de Leonardus Stichting?

U kunt een klacht indienen door middel van een e-mail te sturen naar info@leonardusstichting.nl.

Per post een klacht indienen

Stuur een brief met uw klacht of opmerking naar:
Leonardus Stichting
Heerschaphorst 15
7531 JM Enschede

Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief.

Lees hier

Doneren

Met een periodieke gift steunt u de Leonardus Stichting met belastingvoordeel. U schenkt jaarlijks 1 vast bedrag over een periode van minimaal 5 jaar. Uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting. Wilt u ons steunen met een periodieke gift? Klik op de onderstaand link om het formulier te downloaden en ons te steunen met een schenking of periodieke gift.
Doneer nu