Levensbeschouwing in onderwijs

Bezield burgerschap – een Sallands thema

Verbinding tussen identiteit en burgerschap in de scholen van Mijnplein

Begin 2022 is in Salland met ondersteuning van de Leonardus Stichting een mooi project op gang gekomen: Bezield burgerschap. De combinatie van minder vanzelfsprekende aandacht voor identiteit in het onderwijs en de verplichting tot burgerschap vanuit de overheid heeft binnen de stichting Mijnplein (basisonderwijs) in Salland geleid tot iets heel nieuws. Vanuit de vragen

Hoe denkt een bezielde burger over zichzelf, anderen, de samenleving en zijn of haar rol daarin? Wat moet een burger in Nederland weten?

is de werkgroep identiteit van Mijnplein gaan nadenken over de rol van de basisschool naar de ontwikkeling tot een verantwoordelijk burger.
We spreken Mariëlle van der Vegt, lid van de werkgroep.

Lees hier het hele artikel

Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief.

Lees hier

Doneren

Met een periodieke gift steunt u de Leonardus Stichting met belastingvoordeel. U schenkt jaarlijks 1 vast bedrag over een periode van minimaal 5 jaar. Uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting. Wilt u ons steunen met een periodieke gift? Klik op de onderstaand link om het formulier te downloaden en ons te steunen met een schenking of periodieke gift.
Doneer nu