Levensbeschouwing in onderwijs

Greijdanusprojecten: vorming van jongeren

Update – mei 2023:

“De voorbereidingen voor de inrichting van de PO-VO-werkgroep zijn in volle gang. De werkgroep richt zich op de ontwikkeling van nieuwe vormende ervaringen voor meisjes en jongens in de leeftijdscategorie van ca 10-14 jaar. Daarnaast gaan de werkgroepleden ook na wat het effect is van de vormende ervaringen die werden aangeboden. Wat hebben ze geleerd en ontdekt over zichzelf, over medemensen, over de wereld waarin ze leven en wat heeft hun wereldbeeld of geloof te maken met de vormende ervaring? De werkgroepleden leren ook wat de voorwaarden zijn die bijdragen aan inspirerende vormende ervaring.
Inmiddels zitten we in de fase dat docenten zich hebben aangemeld. Uit dit gevarieerde gezelschap vormen we nu regionale werkgroepen die met ingang van het volgende schooljaar inhoudelijk van start kunnen.”

November 2022:

De Leonardusstiching gaat een tweetal projecten ondersteunen die betrekking hebben op vorming van jongeren. Tijdens de ronde tafel die we organiseerden in april 2022 waren bestuurders en leerkrachten aanwezig  uit diverse schoolgemeenschappen. Er is die dag veel met elkaar gedeeld en inspiratie opgedaan m.b.t. wensen en verlangens rondom vormingsonderwijs. De Leonardusstichting zet zich om plannen rondom vorming van jongeren financieel te ondersteunen, mits zij deelbaar zijn met andere onderwijsinstellingen.

De voortgezet onderwijs scholengemeenschap Greijdanus heeft  vestigingen in Zwolle, Hardenberg, Meppel en Enschede en gaat met steun van de Leonardusstichting de volgende projecten in gang zetten:

Plan vorming en onderwijs

Door het organiseren van inspiratiesessies met onderwijsteams willen zij komen tot een aanbod van vormende ervaringen voor jongeren in het onderwijs. De ervaringen zullen zich verhouden tot ervaringen die jongeren zelf meemaken of  worden aangeboden. Elke vakdocent zal moeten komen tot een aantal vormingsdoelen binnen zijn vak en hiermee aan de slag gaan. Op deze manier wordt het vormingsonderwijs geïntegreerd in alle vakken en is het een doorlopend leerproces en item binnen de scholengemeenschap.

Go/on projectplan Samen optrekken rondom vorming

Dit project betreft een onderzoek  om in beeld te krijgen hoe de vorming van leerlingen succesvol en doelgericht kan worden beïnvloed via elementen in de onderwijscontext en hoe leerkrachten dit proces kunnen begeleiden. De doelgroep is 10-14 jarigen. Participatie aan het onderzoek komt vanuit het primair- en voortgezet onderwijs. Het onderzoek vindt plaats op de scholengemeenschappen Florion, Hannah en Greijdanus in samenwerking met het expertisecentrum O&I. De Leonardusstichting ondersteund dit onderzoek zodat uitkomsten en bevindingen zullen leiden tot aanbevelingen voor andere onderwijsinstellingen rondom vormingsonderwijs.

 

Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief.

Lees hier

Doneren

Met een periodieke gift steunt u de Leonardus Stichting met belastingvoordeel. U schenkt jaarlijks 1 vast bedrag over een periode van minimaal 5 jaar. Uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting. Wilt u ons steunen met een periodieke gift? Klik op de onderstaand link om het formulier te downloaden en ons te steunen met een schenking of periodieke gift.
Doneer nu