Levensbeschouwing in onderwijs

Herkenning en inspiratie tijdens online bijeenkomst

Ontwikkeling van burgerschapsonderwijs was het centrale thema van een online bijeenkomst op 29 mei. De Leonardus Stichting organiseerde deze rondetafel om het onderwijsveld laagdrempelig te inspireren en in gesprek te gaan met scholen.

De bijeenkomst begon met een inhoudelijke introductie op het thema door Erik Renkema, Adviseur Identiteit bij Verus. Renkema legde uit wat er onder burgerschapsonderwijs wordt verstaan en gaf verschillende richtingaanwijzers voor het ontwikkelpad mee. Beginnend bij de formele richtlijnen, via inspiratiebronnen, verbinding met de schoolidentiteit en vakintegratie, een oproep tot eigenzinnigheid en de relatie met persoonsvorming tot de vraag of burgerschap meetbaar of merkbaar zou moeten zijn.

Toolkit

Twee heel verschillende projecten die door de Leonardus Stichting worden ondersteund, presenteerden zich daarna. Hans Vogelzang vertelde over de ontwikkeling van een breed vormend curriculum op scholengemeenschap Greijdanus en liet zien hoe er met collega’s uit het primair- en voortgezet onderwijs aan een praktische toolkit voor reflectie op brede vorming en burgerschap gewerkt wordt. Greijdanus heeft vestigingen in Zwolle, Meppel, Hardenberg en Enschede

Mariëlle van der Vegt van MijnPlein gaf vervolgens een inkijkje in de ontwikkeling van visie en uitvoeringsplannen in het kader van bezield burgerschap op hun basisscholen. Mijnplein is een onderwijsorganisatie in Salland met 18 scholen.

Opvallend

In break-out rooms was er ruimte om over de drie presentaties door te spreken. Opvallend was de de herkenning die de verschillende deelnemers bij elkaar en in de presentaties zagen. Het was een inspirerende bijeenkomst die aanzet tot denken over meer en andere laagdrempelige manieren om de opbrengsten van de projecten op scholen te kunnen delen.

Het eerste deel van de rondetafelbijeenkomst is hier terug te kijken. Voor het tweede deel stuur een mail naar info@leonardusstichting.nl.

Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief.

Lees hier

Doneren

Met een periodieke gift steunt u de Leonardus Stichting met belastingvoordeel. U schenkt jaarlijks 1 vast bedrag over een periode van minimaal 5 jaar. Uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting. Wilt u ons steunen met een periodieke gift? Klik op de onderstaand link om het formulier te downloaden en ons te steunen met een schenking of periodieke gift.
Doneer nu