Levensbeschouwing in onderwijs

Ronde Tafel identiteit en burgerschap

Met een diverse groep bestuurders, schoolleiders, adviseurs, onderzoekers en leraren hadden we op woensdag 23 maart 2022 een geslaagde rondetafelbijeenkomst in het kader van de vraag wat de Leonardus Stichting kan betekenen voor scholen en organisaties, die net als wij, willen bijdragen aan de vorming van jonge mensen.

Na een kennismaking met de stichting konden we ook een verhaal delen van een schoolbestuur dat, met ondersteuning van de Leonardus Stichting, aan de slag is gegaan. Mariëlle van der Vegt, schooldirecteur bij Mijnplein, vertelde over burgerschap in samenhang met het eigen verhaal van de school, vanuit het thema bezield burgerschap. Met ondersteuning vanuit de Leonardus Stichting maakten ze hiervan een uitwerking die relevant is voor de scholen van Mijnplein, maar ook te delen is met anderen. Dat is hoe de Leonardus Stichting wil werken. De stichting financiert en faciliteert activiteiten die bijdragen aan de vorming van jonge mensen. Daarin werkt de stichting samen met instellingen en professionals en is de overdraagbaarheid van de activiteit een belangrijk speerpunt.

Op basis van de kennismaking met elkaar, met de stichting en het inkijkje dat Mariëlle gaf in een activiteit die door de stichting wordt ondersteund, werden gezamenlijk een aantal vragen geformuleerd om in kleinere groepen over door te spreken:

 • Wat is onze identiteit en hoe hebben we het daarover?
 • Levensbeschouwing en burgerschap als verbindende opdracht. Bezield burgerschap en de kracht van diversiteit werden als hieraan verbonden thema’s genoemd.
 • Wat hebben jongeren (van ons) nodig?

Voordat de ochtend werd afgesloten met ontmoeting tijdens een lekkere lunch, werd aan alle deelnemers gevraagd wat de rondetafelbijeenkomst hen had opgeleverd en wie ze daarover zouden vertellen:

 • Kennismaking met elkaar en met de Leonardus Stichting werd veelvuldig als meerwaarde van de ochtend gedeeld.
 • Ook het feit dat er zoveel herkenning was op de worsteling met levensbeschouwelijke identiteit en de ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs werd genoemd.
 • Daarnaast gingen deelnemers naar huis met concrete voorbeelden en contacten die met andere deelnemers waren uitgewisseld.
 • Tot slot werd een aantal interessante suggesties voor de Leonardus Stichting aangedragen:
  • wees een etalage voor de mooie verhalen en activiteiten die scholen vanuit hun levensbeschouwing vormgeven,
  • zorg voor ontmoeting (zoals tijdens deze rondetafelbijeenkomst),
  • ondersteun scholen bij hun worstelingen met levensbeschouwing en vorming – ook als het gaat om gesprek met medewerkers over wie zij als rolmodel zijn.

Een rijke oogst die op allerlei plekken gedeeld werd: met (mede)bestuurders, management, collega’s en aan het einde van de werkdag ook tijdens de maaltijd thuis.

Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief.

Lees hier

Doneren

Met een periodieke gift steunt u de Leonardus Stichting met belastingvoordeel. U schenkt jaarlijks 1 vast bedrag over een periode van minimaal 5 jaar. Uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting. Wilt u ons steunen met een periodieke gift? Klik op de onderstaand link om het formulier te downloaden en ons te steunen met een schenking of periodieke gift.
Doneer nu