Levensbeschouwing in onderwijs

Scholen werken aan toolkit voor vorming van jongeren

Leerkrachten van Florion (PO) en Greijdanus (VO) werken aan een project over burgerschap, met subsidie van de Leonardus Stichting. De groep, van in totaal acht leerkrachten, ontwerpt vier vormende contexten waarin jongeren op een natuurlijke manier worden uitgenodigd om na te denken over zichzelf, de ander, de wereld waarin ze leven en hun wereldbeeld.

Een van de vormende contexten richt zich op de vraag hoe kunst bij kan dragen aan het zelfbewustzijn van jongeren tussen 10 en 14 jaar. Een andere context gaat over de vraag hoe je met jongeren een verdiepend gesprek kunt voeren over geloof en wereldbeeld.

Drie bijeenkomsten

Inmiddels zijn er drie bijeenkomsten geweest. De eerste contouren van de vormende contexten zijn geschetst. Het plan is om uiteindelijk een toolkit te maken met materialen die door andere leerkrachten en docenten kunnen worden gebruikt.

Vernieuwend in dit project is dat er niet alleen materialen worden ontworpen. Er zal ook op een onderzoeksmatige manier aandacht zijn voor het effect van de vormende ervaringen op jongeren en de leerkrachten. Het doel is om in de zomer van 2024 de toolkit op te leveren.

Locaties

Florion is een vereniging voor gereformeerd onderwijs met 24 basisscholen en kindcentra in de regio’s Zwolle, Flevoland, Noord-West Veluwe, Noord-West Overijssel en Zuid-West Drenthe.

Greijdanus is een christelijke scholengemeenschap met vestigingen in Zwolle, Meppel, Hardenberg en Enschede.

Contact

Vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar Hans Vogelzang, Auctor Brede Vorming,

j.vogelzang@greijdanus.nl.

 

Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief.

Lees hier

Doneren

Met een periodieke gift steunt u de Leonardus Stichting met belastingvoordeel. U schenkt jaarlijks 1 vast bedrag over een periode van minimaal 5 jaar. Uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting. Wilt u ons steunen met een periodieke gift? Klik op de onderstaand link om het formulier te downloaden en ons te steunen met een schenking of periodieke gift.
Doneer nu