Persoonlijke ontwikkeling van jongeren

Training voor jongeren op reis naar jezelf “In the lead”

Na jarenlang het project “Jongeren in de knel” te hebben georganiseerd, heeft het Dominicanenklooster Huissen in 2022 besloten dit project te vernieuwen. Ze gaan verder onder de naam “In the lead”.

 

We vinden het heel belangrijk jongeren welkom te heten in ons klooster en hen inspiratie en zingeving te bieden. Zeker in deze coronatijden, waarin het welzijn van jongeren hard achteruit is gegaan. Van alle leeftijdsgroepen is bij jongeren in de afgelopen jaren het aantal gelukkigen en tevredenen het hardst gedaald (CBS Jeugdmonitor 2022). Hoge werkdruk, grote emotionele belasting en eenzaamheid dragen hier aan bij.

 

‘In the lead’ richt zich op jongvolwassenen van 18 t/m 24 jaar die aan het begin van hun (studie)loopbaan staan en zoekende zijn. Doel van de training is om hen persoonlijk leiderschap te versterken, verbinding te ervaren en hun eigen krachten te ontdekken. Het project helpt jongeren om zelfbewuster te worden, beter in staat zijn om weloverwogen keuzes te maken en een positief zelfbeeld te krijgen. Door bewustzijn van huidig gedrag te vergroten, kan zelfvertrouwen, weerbaarheid en het begrijpen van je gevoel/gedachten vergroot worden. Met meer zelfinzicht zijn deelnemers beter in staat om weloverwogen keuzes te maken. Dit stelt hen in staat om autonomer te handelen en zich minder te laten leiden door wat er allemaal op hen af komt. We richten ons ook sterk op verbinding, met als doel het terugdringen van de toenemende eenzaamheid onder deze doelgroep.

 

Het programma bestaat onder andere uit meerdere krachtige ervaringsgerichte onderdelen waarin het lichaam centraal staat, zoals meditatie, een boks workshop en een ijsbad. Gedurende de dagen wordt concrete theorie behandeld over de genoemde thema’s. Er wordt veel geoefend. Tevens zijn er individuele en gezamenlijke gesprekken.

 

Het vaste begeleidingsteam bestaat uit 5 professionals die al langere tijd werkzaam zijn binnen de genoemde thema’s. Zij hebben daarin meerdere opleidingen gevolgd, als team en als individu. Het begeleidingsteam begeleidt dit project op basis van een vrijwilligersvergoeding. De ingehuurde externen verzorgen hun bijdrage tegen een gereduceerde vergoeding.

Terugblik op 2022

In 2022 hebben 12 jongeren deelgenomen aan de vierdaagse training. Aan het eind van de week is het programma mondeling geëvalueerd. Geëvalueerd werd of de doelstelling bereikt is en welke effecten het programma voor de deelnemers heeft gehad.

Enkele ervaringen van deelnemers na afloop van de week:

 

  • Deze dagen zullen mij voor de rest van mijn leven bijblijven.
  • Heel mooi hoe jullie mij konden helpen vanuit jullie eigen kracht. Elke dag was speciaal enhebben mij een extra gevoel van zelfwaardering gegeven.
  • Ik neem veel nieuwe inzichten en zelfvertrouwen mee naar huis.
  • Ik ben tot rust gekomen en kan hier gewoonweg veel kracht uit putten. Deze dagen hebben mijeen duidelijker doel in het leven gegeven.
  • Hele fijne balans tussen begeleiding en zelf doen. Heel veel ruimte om dingen zelf of samenuit te zoeken.

Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief.

Lees hier

Doneren

Met een periodieke gift steunt u de Leonardus Stichting met belastingvoordeel. U schenkt jaarlijks 1 vast bedrag over een periode van minimaal 5 jaar. Uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting. Wilt u ons steunen met een periodieke gift? Klik op de onderstaand link om het formulier te downloaden en ons te steunen met een schenking of periodieke gift.
Doneer nu