Levensbeschouwing in onderwijs

Bezield burgerschap – een Sallands thema

Begin 2022 is in Salland met ondersteuning van de Leonardus Stichting een mooi project op gang gekomen: Bezield burgerschap. De combinatie van minder vanzelfsprekende aandacht voor identiteit in het onderwijs en de verplichting tot burgerschap vanuit de overheid heeft binnen de stichting Mijnplein (basisonderwijs) in Salland geleid tot iets heel nieuws. Vanuit de vragen  Hoe denkt …

Bezield burgerschap – een Sallands thema Lees meer »

Greijdanusprojecten: vorming van jongeren

De Leonardusstiching gaat een tweetal projecten ondersteunen die betrekking hebben op vorming van jongeren. Tijdens de ronde tafel die we organiseerden in april 2022 waren bestuurders en leerkrachten aanwezig  uit diverse schoolgemeenschappen. Er is die dag veel met elkaar gedeeld en inspiratie opgedaan m.b.t. wensen en verlangens rondom vormingsonderwijs. De Leonardusstichting zet zich om plannen rondom …

Greijdanusprojecten: vorming van jongeren Lees meer »

Ronde Tafel identiteit en burgerschap

Met een diverse groep bestuurders, schoolleiders, adviseurs, onderzoekers en leraren hadden we op woensdag 23 maart 2022 een geslaagde rondetafelbijeenkomst in het kader van de vraag wat de Leonardus Stichting kan betekenen voor scholen en organisaties, die net als wij, willen bijdragen aan de vorming van jonge mensen. Na een kennismaking met de stichting konden …

Ronde Tafel identiteit en burgerschap Lees meer »

Agoramodel van Greijdanus College

Scholen in het voortgezet onderwijs hebben een taak te vervullen die verder gaat dan het verstrekken en aanleren van kennis. Wij zijn door theologen en onderwijsdeskundigen op het spoor gezet van het onderwerp Bildung. Daarbij hebben we gekozen voor het Greijdanus College Enschede, die met het Agoramodel aan de slag gaat. Met dit model worden …

Agoramodel van Greijdanus College Lees meer »

The Action for the Passion

Op donderdagavond 4 april en vrijdag 5 april 2019 zijn jongeren van diverse scholen in Leeuwarden in de leeftijd van 15-25 jaar in actie gekomen. Zij gingen langs bij 12 kerken van verschillende denominaties en 30 diverse maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met kwetsbare mensen. Jongeren hoorden in de kerken het verhaal van Pasen …

The Action for the Passion Lees meer »