Alongsiders terug naar de bakermat in Cambodja

Zestien jaar geleden ontstond in Cambodja de beweging Alongsiders. Vanuit een christelijke traditie lopen Alongsiders op met hun jongere ‘broer’ of ‘zus’, de term die ze gebruiken voor de persoon waar ze mentor voor zijn. Ze doen dat vanuit de gedachte dat ieder mens de behoefte heeft ergens bij te horen. Inmiddels zijn in tal van landen groepen Alongsiders actief, ook in Nederland. Met steun van de Leonardus Stichting ging een groep Nederlandse Alongsiders naar de bakermat van de beweging, Cambodja. Regio-coördinator Mart-Jan van der Maas doet verslag.

Het was 1 januari. En waarbij je misschien direct denkt aan het wensen van een ‘goed nieuwjaar’ waren wij daar met onze groep jongeren allerminst mee bezig. We stonden namelijk samen op Schiphol – onderweg naar Cambodja, de geboorteplaats van Alongsiders.

De jongeren die meegingen, zijn allemaal actief in de eigen omgeving. Vanuit kerk of sociaal werk zijn ze betrokken bij jongeren en tieners in hun omgeving, maar ook allemaal met een diep verlangen om dat concreter te maken. Meer gericht. En dus gingen we samen op reis – een visie trip. Een stap uit de comfortzone, met een hart om te leren.

Verschillen

Eenmaal in Cambodja waren de verschillen natuurlijk legio. Cultuur en taal, maar ook klimaat, religie en allerhande gewoonten en omgangsvormen. Leren gebeurt vaak aan de randen van de ‘comfortzone’ en misschien nog wel beter als we net over die randen heen durven te stappen. Dat was precies waar deze jongeren zich tijdens deze reis plaatsten.

Met dit hart en met deze houding heeft de groep een jongerenkamp helpen organiseren (geweldig om te zien hoe je op een eenvoudige manier zoveel impact kunt maken) en hebben we naar bijvoorbeeld de kledingsector gekeken. Tijdens het kamp ontdekten de jongeren hoe ‘levensbeschouwing’ een plek heeft binnen Alongsiders en leerden ze hoe ze dit zelf ook een plek kunnen geven in hun eigen omgeving. Tijdens een bezoek aan een kledingfabriek zagen ze met eigen ogen hoe de kleding, die wij dragen, wordt gemaakt. Verhalen van verdriet, maar ook voorbeelden van hoop kwamen langs.

Samen

Door alle verschillen waar ze als groep tegenaan liepen rezen natuurlijk ook vragen als ‘hoe leef je waar je voor staat?’ en ‘hoe geef je ruimte aan de ander?’. Of ‘welke waarden zijn écht van mij en welke komen tot mij door de cultuur waarin ik leef?’ Een bijzonder element, dat ik er graag uitlicht, is het aspect van ‘samen’ in de Cambodjaanse cultuur, dat zo anders is dan de individualistische manier van denken hier. We vroegen ons samen af “wat zou er gebeuren als we dit ‘samen’ meenemen naar Nederland en ieder in onze eigen omgeving uitleven?” Een mooie vraag!

Goed nieuws

Gisteravond was ik onderweg met twee van de deelnemers van deze reis. Deze jonge mannen deelden hun ervaring met de groep en vertelden hoe ze die toepasten in het oplopen met hun ‘jongere broers’. Het raakt mij telkens weer om te zien hoe deze mannen iets hebben gezien en ervaren tijdens de reis naar Cambodja en dat nu zelf handen en voeten geven in hun eigen omgeving. En het raakt me ook telkens weer als ik hoor hoe dat ‘goed nieuws’ is voor de omgeving.

De reis sloten we als groep af in april dit jaar tijdens een moment van delen. Naast de deelnemers van de reis zelf was een grote groep aangehaakt die ondersteunde en zelf ook geïnspireerd wilde raken. Het was tijdens dit moment dat je merkte dat de groep zich de lessen uit Cambodja eigen had gemaakt en daar nu van uitdeelde naar de mensen om hen heen. Een prachtige beweging. Niet alleen bij de twee mannen uit het voorbeeld, maar bij ieder die mee was heeft deze reis blijvende impact gemaakt. Dit is waar Alongsiders voor wil blijven gaan, hetzij door een verre reis, hetzij door een kamp in Nederland, training en workshops of met de beide benen in de klei en gewoon beschikbaar zijn voor de jongeren zelf. We zien de impact en verlangen naar meer daarvan.

Meer info over Alongsiders: alongsidersnederland.org

Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief.

Lees hier

Doneren

Met een periodieke gift steunt u de Leonardus Stichting met belastingvoordeel. U schenkt jaarlijks 1 vast bedrag over een periode van minimaal 5 jaar. Uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting. Wilt u ons steunen met een periodieke gift? Klik op de onderstaand link om het formulier te downloaden en ons te steunen met een schenking of periodieke gift.
Doneer nu