Toolbox burgerschap ook bruikbaar op andere scholen

Aandacht voor burgerschap van groep 1 tot en met 8. Die doorgaande leerlijn wil SKBG invoeren op haar 20 basisscholen in Gelderland met behulp van een toolbox. De Leonardus Stichting ondersteunt dit project financieel.

Michelle Evertse is leerkracht verrijking op basisschool Martinus Twello. Namens Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland schrijft zij het volgende:

,,Met veel plezier en dankbaarheid wil ik, namens stichting SKBG, u informeren over de voortgang en plannen voor ons vernieuwende burgerschapsproject. Dankzij de financiële ondersteuning van de Leonardus Stichting kunnen wij een uniek en doelgericht programma ontwikkelen en implementeren, dat een enorme impact zal hebben op onze 20 basisscholen en ruim 3000 leerlingen.

Afgelopen schooljaar hebben wij ons voornamelijk gericht op het beleidsniveau. Met de financiële steun kunnen onze scholen zich verder ontwikkelen en zich richten op de uitwerking van een doorgaande leerlijn.

Zelfdenkende burgers

Ons doel is om een doorgaande leerlijn voor burgerschap te creëren van groep 1 tot en met groep 8, afgestemd op de specifieke populatie van elke school. Dit programma bevordert de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de bijbehorende kennis, houdingen en vaardigheden. Door een samenhangend aanbod te realiseren, dragen wij bij aan de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties van onze leerlingen, zodat zij als kritische en zelfdenkende burgers kunnen deelnemen aan onze samenleving.

Oefenplaats

Hiervoor willen wij een praktische toolbox ontwikkelen die scholen kunnen gebruiken om een samenhangend aanbod te realiseren. Bij de ontwikkeling van deze toolbox willen wij leerlingen, ouders en medewerkers betrekken. Deze kan ook door scholen buiten onze stichting worden toegepast. Met de toolbox kan de school als oefenplaats dienen voor het ontwikkelen van burgerschapsvaardigheden, passend bij de sociale context van de kinderen.

Informatie

We starten met het project volgend schooljaar. Wij zijn verheugd dat wij met de bijdrage van de Leonardus Stichting dit belangrijke initiatief kunnen realiseren en kijken uit naar de positieve impact die dit zal hebben op de ontwikkeling van onze toekomstige burgers.

Mocht u nog verdere vragen hebben of meer informatie willen, neem dan gerust contact met mij op via m.evertse@skbg.nl.’’

 

 

Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief.

Lees hier

Doneren

Met een periodieke gift steunt u de Leonardus Stichting met belastingvoordeel. U schenkt jaarlijks 1 vast bedrag over een periode van minimaal 5 jaar. Uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting. Wilt u ons steunen met een periodieke gift? Klik op de onderstaand link om het formulier te downloaden en ons te steunen met een schenking of periodieke gift.
Doneer nu